Forsiden

Trønder-quiz

9. I Innherred er det tre byer. Hva heter de?

8. I hvilken kommune ligger Stiklestad?

7. Den første norske motorosykkelklubben til Hell Angels ble startet i 1992. I hvilken by skjedde det?

6. I 1929 fikk byen Trondhjem endret sitt navn til Nidaros, noe som førte til kraftige protester. Hvor mange år tok det før bynavnet igjen ble endret, denne gangen til Trondheim?

5. Han ble født på Byneset i Trondheim i 1745. Under studietiden i København markerte han seg i Den Norske Selskab med teksten: For Norge, kiempers
fødeland. Senere ble han biskop i Bergen og skrev teksten til Bergenssangen Jeg tog min nystemte. Han skrev også teksten til påskesalmen "Jesus lever,
graven brast". Hva var hans navn?

4. Rosenborg Ballklubb ble startet i 1917 under navnet Odd. Hvor mange seriemesterskap i fotball har klubben vunnet?

3. En av USAs verste seriemordere gjennom tidene var en kvinne som kom fra en kommune i Sør-Trøndelag. Brynhild Paulsdatter Størset utvandret til Chicago
i 1881. Hun tok senere navnet Belle Gunness. Hun drepte sine to første ektemenn og ble en velstående kvinne. I avisenes kontaktspalter søkte hun etter menn.
Da frierne kom til hennes gård ble de tatt av dage i tur og orden og brukt til grisefor. Fra hvilken kommune utvandret hun?

2. Kong Olav 1 Tryggvason grunnlag Trondheim og det er reist en statue av ham på Torget i byen. I hvilket år grunnlag Olav Tryggvason Trondheim?

1. Sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold ble født i Trondheim i 1690 og ble viseadmiral i den dansk-norske marinen. Bare 30 år gammel døde han i Hildesheim i
Tyskland i 1720. Hvordan døde han?

 

Svarene:

9. Levanger, Steinkjer og Verdal

8. Verdal

7. Trondheim

6. 2 år.

5. Johan Nordahl Brun

4. 22

3. Selbu

2. 997

1. I en kårdeduell (med oberst Axel Staël von Holstein)