Forsiden

Svensk kristenquiz

17) Et stort svensk kirkesamfunn ble stiftet i 1878 etter en lærestrid innen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). Hva heter kirkesamfunnet?

16) Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) startet sin egen misjonsskole i Stockholm i 1862 og flyttet det i 1970 til Uppsala. Hva heter skolen i dag? 

15) Denne byen i Skåne var i om lag 400 år frem til reformasjonen sete for Europas største bispedømme. Byen tilhørte på den tiden Danmark. Hvilken by er det?

14) I Stockholm er det en egen begravelseskirke for de svenske konger. Hva heter den?

13) Sveriges største Jesusfestival ble startet i 2008 etter initiativ fra pinsepastoren Stanley Sjöberg. Hva heter festivalen?

12) Hvilken psalm slutter slik:

Vi i honom återfår
allt som gick förlorat.
Paradiset nu för oss
öppnar sina portar,
Inget svärd ! Från död till liv
kallas vi att leva i
alla somrars sommar.

11) En psalm skriven av Israel Kolmodin og som ble trykt i den svenske psalmboken i 1695, blir ofte sunget under skoleavslutningar i Sverige og Finland. Hva heter psalmen?

10) Svenska Kyrkan har valgt og installert sin første kvinnelige erkebiskop.Hva heter hun?

9) Denne kirken er en del av den svenske folkekirken - Svenska kyrkan - og ligger på Hammersborg i Oslo. Kirken var ferdig bygget i 1925. Den ligget i nærheten av regjeringskvartalet og ble skadet i terrorangrepet 22. juli 2011.

Hva er navnet på kirken?

 

 

 

 

 

 

 

 

foto svensk kirke i Oslo

8) En svensk erkebiskop har fått Nobels fredspris. Hva het han?

7) Hun var 13 år gammel da hun giftet seg. Hun fikk åtte barn. Hun etablerte et kloster med egne avdelinger for kvinner og menn. Hun skrev ned en rekke
syner. I 1350 reiste hun til Roma. Senere ble både hun selv og datteren helgenkåret.
a) Hvem er dette?
b) Hva het klosteret hun stiftet?

6. En fransk munk, født i 801, anses vara den som först kom med det kristna budskapet till Sverige.
a) Hva het denne munken?
Munken lät uppföra den första kyrkan i Norden.
b) Hvor lå denna kyrkan?

5) a) I hvilken by ligger erkebispesetet for Svenska kyrkan?
Dette erkebispesetet gjorde Sverige til en egen kirkeprovins.
b) Hvilket år ble det opprettet?

4) Hva het den første svenske erkebiskopen?

3) Hva heter den forrige svenske erkebiskop?

2) a) Hva het den første svenske kongen som lot seg döpe?
b) Når skjedde det?

1) a) Når ble reformasjonen innfört i Sverige?
b) Hvordan skjedde det?

 

Svarene:

17) Svenska Missionskyrkan

16) Johannelunds teologiska högskola

15) Lund

14) Ridderholmskyrkan

13) Jesusmanifestationen

12) Världen som nu föds på nytt

Psalmen ble skrevet av Adam av S:t Victor på 1100-talet. Svensk versjon av Anders Frostensson .

11) Den blomstertid nu kommer

10) Antje Jackelén

9) Margaretakyrkan

8) Nathan (Lars Olof Jonathan) Söderblom. (Fikk Nobels fredspris i 1930 for sitt økumeniske arbeid)

7) a) Birgitta b) Vadstena

6) a) Ansgar b) 2) I köpstaden Birka (nå Björkö) i Mälaren

5) a) Uppsala b) 1164

4) Stefan (cisterciensermunk)

3) Anders Wejryd

2) a) Olof Skötkonung b) 1008

1) a) 1531 b)Kong Gustav Vasa besluttet det etter at riksmötet i Västerås i 1527 hadde vedtatt at katolisismen var forbudt i Sverige