Forsiden

Salme-quiz

Hvilke salmer er strofene hentet fra?

1) Med sjel og kropp skal jeg stå opp og blomstre i ditt rike, når denne jord må vike.

2) du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong

3) Men visst eg veit ein morgon renn då dødens natt skal enda.

4) Herren for oss lot sin himmeldør bryte, Herren er kommet blant folket å bo.

5) Vi som er hans, må elske våre sosken.

6) Fyll hver fattig sjek som tror, med den kraft som i deg bor.

7) Lov ham, min sjel, og la det din forlystelse være

 

Svarene:

1) Så grønn en drakt, så rik en duft (Nr. 845 i Norsk salmebok 2013)

2) No livnar det i lundar (Nr. 844 i Norsk Salmebok 2013)

3) Eg veit i himmelrik ei borg. (Nr. 882 i Norsk Salmeobk 2013)

4) Hør n godt nytt som på jorderik hendte. (Nr. 89 i Norsk Salmebok 2013)

5) Kristus er verdens lys. (Nr. 101 i Norsk Salmebok 2013)

6) Store Gud vi lover deg. (Nr. 280 i Norsk Salmebok 2013)

7) Lovsyng Vår Herre, den mektige konge med ære. (Nr. 309 i Norsk Salmebok 2013)