Forsiden

Hva vet du om religion?

9. Han heter Tenzin Gyatso og er åndelig leder for en gren av buddhismen. Men han er bedre kjent under et annet navn. Hvilket navn er det?

8. Hva feirer jødene når de feirer hanukkah?

7. Hvor mange av islams fem søyler (krav) kan du?

6. Hva kaller jødene den skriftsamling som de kristne kaller Det gamle testamentet?

5. Hvilken av de levende religioner regnes som verdens eldste?

4. I hinduismen regnes Brahman som den guddommelige urkraft som styrer verden. Denne urkraften viser seg som tre personlige hovedguder. Hva er navnet på de tre?

3. Stifteren av buddhismen var en prins som forlot sitt luksusliv for å finne veien til lykken. Hva var hans navn?

2. Hvor ligger den største moskeen i Norden?

1. Islam har som en grunnleggende læresetning av Allah åpenbarte Koranen til profeten Muhammed gjennom en engel. Hva er engelens navn?

 

Svarene:

9. Dalai Lama

8. Hanukkah eller Chanukka er en lystfest til minne om gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem i år 167 f.Kr.

7. Islams fem krav er 1) å bekende troen (der finnes bare én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet), 2) bønnen (fem gange om dagen), 3) å gi almisse, 4) å faste
og 5) å dra på pilegrimsreise til Mekka, islams helligste by.

6. Tanakh

5. Hinduismen

4. Brahma, Vishnu og Shiva.

3. Siddharta Gautama

2. På Furuset i Oslo (Bait-un-Nasr-moskeen til Ahmadiyya-menigheten)

1. Gabriel