Forsiden

Om Fikenbladet.no

Fikenbladet.no er både et nettmagasin med blandet innhold og et forlag. Som nettmagasin bringer det også satirisk innhold og går i den forbindelse ikke av veien for å publisere fiktive historier som ser ut som vanlige nyhetsartikler.

Bladstyrer er Audun Stølås, Stølsv. 53 B, 5260 Indre Arna. Denne adressen er også redaksjonens postadresse.

Bladstyrer kan også kontaktes på mobil 90060883 og på epost: audun@fikenbladet.no

Fikenbladet.no - Audun Stølås er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 981 566 254.