Forsiden

Norsk kristenquiz

24. Kongsberg kirke har et barokkorgel fra 1765 som er bygget av en mann født i Hannover i Tyskland. Orgelet har fått navn etter denne orgelbyggeren. Navnet på orgelet går også igjen i et årlig festspill i Kongsberg. Hva er navnet på orgelet?

23. Norges første katolske gymnas - St. Paul Gymnas - ble åpnet i Bergen mandag 18. august 2014 på en eiendom der nonner fra Den katolske kirke drev sykehus fra 1930 til 1980 og som har et navn felles med en delstat i USA. Hva er navnet på eiendommen?

22. Værne kloster er det eneste klosteret Johanitterordenen, også kalt Malteserordenen, hadde i Norge. Klosteret ble grunnlagt på 1170-tallet og ble oppløst straks før reformasjonen. Johanitterne drev blant annet med pleie av syke og eldre. Arkeologiske funn fra 2009 viser at store deler av det som trolig var hospitalbygningen fortsatt står under bakken. I hvilke kommune lå dette klosteret?

21. Normisjon har fått ny generalsekretær. Hva heter hun?

20. Hvilken kirke er den nordligste i Tromsø domprosti?

19. Oslo domkirke har fått ny domkantor. Hva heter hun?

18. 23. mai 1864 ble misjonsskipet "Elieser" sjøsatt fra verftet til skipsbygger Hans Jacob Trmpy på Bradbenken i Bergen. Tre år tidligere hadde en sterkt giktplaget misjonskvinne på Nordnes i Bergen hatt et nattlig syn eller drøm om en slik misjonsskute som kunne frakte misjonærene fra Norge til Sør-Afrika og Madagaskar. Hva het denne misjonskvinnen?

17. Hva heter den nye biskopen i Tunsberg?

16. Oslo har fått sin første kvinnelige domprost. Hva heter hun?

15. Kirkens Nødhjelp fikk fra 1. april 2012 ny generalsekretær. Hva er navnet?

minnesmerke

14. Dette minnesmerket over en prest, salmedikter og folkeminnesamler står like ved en kirke i Telemark?

Hvilken kirke?

Hvem blir fremstilt på minnesmerket?

 

 

 

statue i Oslo

13. Denne statuen står på en kjent bygning i Oslo.

Hvilken bygning?

Hvilken person er det statuen fremstiller?

Hvilken bragd er, ifølge tradisjonen, denne personen kjent for?

 

 

foto stavkirke

12. Bildet viser den største av de 28 stavkirkene som er bevart i Norge.

Hva heter denne stavkirken?

I hvilken kommune står den?

 

 

 

 

11. Hva heter stykket som blir framført på det årlige Kinnaspelet ?

10. En gruppe cisterciensernonner fra et kloster i USA kom i 1999 til et sted ved Trondheimsfjorden for å etablere et kloster. De livnærer seg ved å
lage urtesåper. Hva er navnet på klosteret?

9. Denne hjepeorganisasjonen ble etablert 21. september i 1976, og har sin opprinnelse i det arbeidet som prest og kapellan i Kristiansand Domkirke,
Olav Kristian Strømme, startet. Hva heter organisasjonen?

8. Denne hjelpeorganisasjonen startet i 1947 som en aksjon for å hjelpe nødlidende menensker i Tyskland etter krigen. Gjennombruddet som
bistandsorganisasjon ble nødhjelpen til de sultrammede i Biafra, Nigeria i 1966. Hva er navnet på organisasjonen?

7. Denne misjonsorganisasjonen het tidligere Tibetmisjonen og har rundt ti utsendinger i Nepal og Tibet. De bidrar i prosjekter for landsbyutvikling,
miljø, forebyggende helse, undervisning, yrkesutdanning og kraftutbygging. Hva heter misjonsorganisasjonen i dag?

6. Hvem er biskop for Nidarosdomen og Nidaros domprosti?

5. Hva heter biskopen i Borg bispedømme?

4. Hva heter generalsekretæren i Kirkens SOS?

3. Hun ble født i Sandviken i Bergen i 1878 og var misjonær i Kina fra 1901 til 1932. I sin tredje og siste periode i Kina, fra 1927 til 1932, ble hun en
viktig lederskikkelse i en stor kristen vekkelse. Hun blir også regnet som husmenighetenes mor. I høst er det 50 år siden hun døde, Hva er navnet?

2. Norsk Misjon i Øst er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon som
arbeider for forfulgte kristne. I 2012 skifter organisasjonen navn. Hva er det nye navnet?

1. Han ble født i Gildeskål i Nordland i 1836, slik at vi i fjor feirer 175-årsjubileet for hans fødsel. Han var professor i hebraisk ved Universitetet i Oslo
og var i noen år kirkeminister i Johan Sverdrups første regjering etter at parlamentarismen ble innført i 1884. Men han er først og fremst kjent som
salmedikter. Han har skrevet tekster til nasjonalsalmen Gud signe vårt dyre fedreland. Hva het han?

 

Svarene:

24. Gloger

23. Florida

22. I Rygge kommune (i Østfold fylke)

21. Anne Birgitta Langmoen Kvelland

20. Svalbard kirke

19. Vivianne Sydnes

18. Louise Olsen (Det kostet 23.077 spesidaler og 104 skilling å bygge skipet. Bergens Tidende har regnet ut at en slik sum i dag ville tilsvart tre tv-innsamlinger. Misjonsselskapets ledelse i Stavanger ønsket å forsikre skipet i Lloyds. Men misjonsvennene i Bergen mente at man av trosgrunner måtte overlate assuransen til Gud og slik ble det. 27. februar 1865 la "Elieser" ut på sin første tur til Sør-Afrika med åtte misjonærer om bord. Reisen tok fire-fem måneder.)

17. Per Arne Dahl

16. Anne-May Grasaas

15. Anne-Marie Helland

tekst minnesmerke

14. Seljord kirke

Magnus Brostrup Landstad.

(Landstad, som levde fra 1802 til 1880, kom til Seljord i 1819 da farens hans ble prest der. Han ble selv prest i Seljord i 1839 da faren hans døde. Landstad var da prest i Seljord i ti år.

(På baksiden av minnesmerket står de to versene til venstre)

 

 

 

Bilde St, Hallvard

13. Rådhuset i Oslo.

St. Hallvard (Hallvard Vebjørnsson).

I 1043 prøvde han å redde en kvinne som ble forfulgt av illgjerningsmenn ved å ro henne over Drammensfjorden.

(Inne i Rådhuset i Oslo finner du bildet til venstre, som uttrykker St. Hallvards dåd slik kunstneren Kjetil Bjørnsrud har sett det. (Foto: Wikimedia)

12. Heddal stavkirke. Netodden kommune (Telemark)

11. Songen ved det store djup

10. Tautra Mariakloster

9. Strømmestiftelsen

8.. Kirkens Nødhjelp

7. HimalPartner

6. Helga Haugland Byfuglien (bispemøtets preses)

5. Atle Sommerfeldt

4. Janne Merete Sukka

3. Marie Monsen

2. Stefanusalliansen

1. Elias Blix