Forsiden

Livsglede

eldre dansen i en park i beijing

Foto. Eldre som danser i Taoran Teng-parken i Beijing. (Foto: Audun Stølås)

Livsglede er viktig i alle livets faser. Men hvor finner jeg den? Hvem kan være mine læremestere?

Læremestere i livsglede kan vi finne blant folk i alle livsaldre. Et besøk i Taoran Teng Park i Beijing i Kina en lørdag formiddag kan ha en smittende effekt på
livsgleden. Kina er for mange et hardt land å leve i. Selv om landet er styrt av et kommunistisk parti, fungerer det på mange måter for mange av
dens innbyggere som en knallhard kapitalisme der det er pengene som rår. Men mange mennesker i Beijing har funnet seg et pustehull av livsglede i en av
byens parker lørdag formiddag. I enorme mengder strømmer folk til parkene, og særlig til Taoran Teng Park i det sørlige Beijing. De forskjellige ineressegrupper
samler seg på ulike steder i den store og vakre parken. Noen danser swing, andre tango, wienervals eller utfolder ulike meditasjonsøvelser eller kampsport.
Under noen trær samles en gruppe musikere og spiller på tradisjonelle kinesiske instrumenter. Ett sted samles syngende mennesker i et stort kor. Over alt er det
smil og glede. Skulle Barack Obama eller andre vestlige statsledere opparbeide seg et overrevent fiendebilde av det kinesiske folk, burde de ta seg en tur til Taoran
Teng Park en lørdag formiddag.

Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer kan også lære oss en lekse om livsglede. Han skriver at mennesket bare kan bli seg selv i det sosiale fellesskapet med
andre. Bonhoeffer definerer synd som menneskets selvkretsende opptatthet av seg selv. Martin Luther snakket om synd som å være innkrøkt i seg selv. Bonhoeffer
skriver at kirken er stedet der mennesket blir seg selv. Mens det før var innkrøkt i seg selv, blir det nå seg selv i det sosiale fellesskapet med andre. I kirken skal
det innkrøkte mennesket få hjelp til å se andre. Det blir seg selv i det fellesskapet som da oppstår. Mennesket kan slik leve i et solidarisk fellesskap med verden
og de som bor der.

Kinserne i Taoran Teng Park finner livsgleden i det sosiale fellesskapet i parken, også om de ikke har lest Bonhoeffer.

Men det er ikke alle eldre som har den samme livsgleden, Som et eksempel på et systemtisk negativt syn kan det være nok å vise til Forkynneren i Det gamle
testamentet. Forkynneren er så negativ til livet at det nesten blir morsomt.

Da kan det være bedre å søke sin læremester i livsglede blant de helt unge. Observer de unge i lek og lær av dem. Lær av 2-åringen som jubler av glede og
klapper i hendene for det minste, som når to brikker i puslespillet passer.