Forsiden

Mulla Krekar blir tilsynsmann på Bouvetøya?

Regjeringen planlegger å tilby mulla Krekar jobb som tilsynsmann på Bouvetøya i Søratlanteren. Bouvetøya er et norsk biland, men ikke endel av kongeriket Norge. Kilder som står Fremskrittspartiets medlemmer i regjeringen nær, ser ikke bort fra at regjeringen etter en prøveperiode på tre år vil kunne overlate hele øya til mulla Krekar. Regjeringen vil da avhende Bouvetøya som norsk biland uten å komme i konflikt med paragraf 1 i Grunnloven. Frp vil da kunne hevde at de har fått mulla Krekar ut av Norge.

 

I slutten av januar vil mulla Krekar bli løslatt fra fengsel etter endt soning av en trusseldom mot blant andre Erna Solberg. Flere Frp-medlemmer har lagt det sterkt innover regjeringen at mulla Krekar da må ut av landet. Justisminister Anders Anundsen (Frp) bedyrer at regjeringen arbeider hardt for at det kan skje.

Det er med bakgrunn i paragraf 5 i Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m., den såkalte bilandsloven, at regjeringen har tenkt på nettopp Bouvetøya som en løsning på den floken som er oppstått etter de sterke uttalelser Frp-folk kom om mulla Krekar da partiet var i opposisjon.

Det var en fransk marineoffiser som oppdaget Bouvetøya i 1739. Han kom ikke i land på øya, men ga den navnet Cap de la Circoncision - Omskjærelsens forberg - fordi det var navnet på en kirkefest den dagen navngivingen fant sted. En norsk ekspedisjon skal ha vært de første som gikk i land på Bouvetøya. Det skjedde i 1927. Nordmennene, under ledelse av kaptein Harald Horntvedt, annekterte da øya som norsk territorium.

 

Bouvetøya er i dag ubebodd. Men forskningsekspedisjoner fra ulike land oppholder seg på øye i deler av året. Kilder i Frp fremholder at mulla Krekar kan få ta med seg hvem han vil til Bouvetøya dersom man kommer frem til en avtale med ham. Han vil også kunne endre navnet på øya til Mulla Krekars Land.

Fredsforsker Inge Ro sier i en kommentar at dette viser hvor oppsatt Frp er på å få mulla Krekar ut av landet. Det virker som de er så opptatt av mulla Krekar at de ikke er i stand til å bygge landet før de har fått mulla Krear ut av landet, sier han.


Fikenbladet.no er både et nettmagasin med blandet innhold og et forlag. Som nettmagasin bringer det også satirisk innhold og går i den forbindelse ikke av veien for å publisere fiktive historier som ser ut som vanlige nyhetsartikler.