Forsiden

Kirkesmil

Mirakler?
To menigheter hadde sine lokaler i samme gate. De hadde ligget i strid med hverandre så lenge noen kunne
huske. Den ene menigheten hørte til pinsebevegeslen, den andre til lutherdommen.
En dag var pastorene i disse to menighetene ute og kjørte sine biler. Da skjedde det at de to bilene kolliderte
front mot front. Begge bilene ble totalvrak, men de to pastorene kom fra kollisjonen helt uskadd.
At vi kom uskadd fra denne voldsomme kollisjonen, må skyldes et Guds mirakel, sa pinsevennpastoren til
sin lutherske kollega. Kanskje er dette et tegn fra Gud på at han ønsker at våre menigheter nå skal leve i fred og fordragelighet med hverandre
Ja, svarte lutheraneren.
Det har skjedd et annet under også, fortsatte pinsevennene. Denne vinflasken som jeg hadde i bilen min kom også helt
uskadd fra kollisjonen som ødela alt annet i bilen. Kanskje er det et tegn fra Gud om at han vil at vi to skal dele denne
vinflasken som et tegn på vår nye fredstilstand?
Ja, svarte lutheraneren og drakk halve vinflasken.
Da pinsevennen fikk flasken tilbake satte han korken i.
Skal ikke du drikke din del, spurte lutheraneren.
Jo, svarte pinsevennen, men jeg venter til etter at politiet har vært her.

 

 

Fra barnemunn
En misjonær er en mann med hatt og koffert som leser Bibelen i dørsprekken til folk.
Fredrik, 9 år

Fordel
Predikanten la fire glass på talerstolen da han startet sin preken. I det første glasset var det alkohol,
i det andre glasset tett sigarettrøyk, i det tredje sjokolade og i det fjerde glasset god jord.
Han la en makk i hvert glass. Mot slutten av prekenen undersøkte han makkene i de fire glassene.
Alle makkene var døde, bortsett fra makken i glasset med god jord.
Hva kan dette lære oss, sa predikanten.
En eldre kvinne i menigheten var raskt oppe med en forklaring:
Hvis du bruker alkohol, sigaretter og sjokolade holder du deg fri for makk.

Penger
En dansk sokneprest hadde levd med sin kone i en godt og langt ekteskap. Men så døde kona.
Etter noen år synes presten at livet av mange grunner ble noe stusselig. Han ansatte en husholderske
som flyttet inn i prestegården. Biskopen kom på visitas og ble også vist rundt i prestegården.
Da de kom til soverommet forklarte presten:
- Her ser du en seng på den ene siden av rommet. Der sover jeg. Og der ser du en seng på den
andre siden av rommet. Der sover min husholderske. På gulvet midt mellom sengene er det tegnet
en strek. Og det er strengt forbudt for noen av oss å trå over den streken.
- Men, fortsatte presten, dersom en av oss likevel går over streken, blir det en bot - på en krone.
- En krone, utbrøt biskopen, det synes jeg var en veldig liten bot.
- Si ikke det, biskop, svarte presten, det blir fort penger av det.

Du
Det vert sagt om Per Sivle at han ein gong fekk kjeft av presten av di han sa du til han
Eg seier du til ein person høgare enn deg, svara Per
Kven er det då, vil presten vita
Per faldar hendene sine og seier:
Fader vår, du som er i himmelen.

Idrettsgren
Den unge presten og hans kone fikk sitt første barn. Prestens gamle og rik tante ble svært lykkelig
over familieforøkelse. Hun sendte en stor sølvpokal til paret. Senere sendte hun en sølvpokal til paret
for hver barnefødsel, og det ble etter hvert en omfattende samling.
En dag kom biskopen på besøk i prestegården.
Du må være en stor idrettsmann, sa han til presten da han så pokalsamlingen, hvilken idrettsgren konkurrerer du i?

Guttenavn
Foreldrene som skulle bære sin nyfødte datter til dåpen insisterte på at hennes navn skulle være
Hosianna. Presten likte dette navnevalget dårlig og han gjorde alt han kunne for å få foreldrene
på andre tanker. Men han hadde ikke hell med seg, helt til han kom på et sitat fra Bibelen som gjorde
at foreldrene straks skiftet mening.
Hosianna, sa presten, det er jo et guttenavn.
Hvordan kan du si det, spurte foreldrene.
Jo, det står skrevet, Hosianna, du Davids sønn.

Inne eller ute?
Telefonen ringte i bispegården.
Er bispinnen hjemme, lød spørsmålet fra kvinnen som ringte.
Nei, var svaret hun fikk, bispinnen er på besøk hos smedinnen.

Hittegods
Abraham gikk fra sitt Ur i Kaldea.
Den ærlige finner kan levere det inn på hittegodskontoret i Kanaan.

Kort opphold
Fra en avholdskvinne og lærerinne på Espeland i Bergen har vi fått tilsendt følgende historie:
Det var begravelse i kirken. En eldre mann var død. Alle barnebarna gikk frem til kisten etter tur og
la en rose på den. En seks år gammel gutt, som hadde hatt et nært forhold til bestefar, la også 20 kroner på kisten.
De skal være til øl, bestefar, sa han.
Presten følte behov for å gripe inn, og han sa: Det blir ikke solgt øl i himmelen.
Da blir ikke bestefar der lenge, svarte gutten.

Argumentér aldri med et barn!
Fra Edvin Bratli, daglig leder i Loddefjord menighet i Bergen har vi fått tilsendt to historier hentet fra skolen og barnehagen.
Argumentér aldri med et barn, er hans råd.

Fra skolen
En liten jente snakket med læreren sin om hvaler. Læreren sa at det var fysisk umulig for en hval å sluke et menneske,
for selv om den var et enormt stort dyr så var halsen veldig smal. Jenta fortalte da læreren at Jona ble slukt av en hval.
Litt irritert gjentok læreren at det var fysisk umulig for en hval å sluke et menneske. Da sa den lille jenta: "Jeg skal spørre
Jona når jeg kommer til himmelen."
"Hva om Jona kom til helvete, da?" spurte læreren.
"Da får du spørre ham" svarte jenta.

Fra barnehagen
I en barnehage satt ungene og tegnet. En jente satt ivrig og tegnet på et ansikt, da førskolelæreren kom bort og lurte på hva
eller hvem hun tegnet. " Jeg tegner Gud", sa jenta. "Men ingen vet hvordan Gud ser ut", svarte læreren. "De vil om et øyeblikk",
var svaret fra den lille.

Hjelp å få
Diakoniutvalget i en menighet rykket inn følgende annonse i menighetsbladet:
Ikke la bekymringene ta livet av deg.
La menigheten hjelpe deg!

Kunngjøring
Under kunngjøringene i en gudstjeneste ble følgende bekjentgjort:
Onsdag klokken 19.00 arrangerer diakoniutvalget et møte for å drøfte tiltak for dem som er syk eller ille plaget av denne menigheten

Kristen bjørn
En mann gikk tur i skogen da han plutselig møtte en bjørn. Mannen la på sprang, med bjørnen etter seg.
Da bjørnen var kommet tett inn på ham, ba mannen en bønn: Kjære Gud, kan du ikke omvende denne bjørnen slik at den blir kristen?
I samme øyeblikk ble mannen slått til bakken av et slag fra bjørnelabben. Så hørte han bjørnen synge:
O, du, som metter liten fugl…

Positivt
En eldre kvinne i menigheten fant alltid noe positivt å si om andre, også om dem som de fleste stort sett
fant negative sider ved. En mann irriterte seg litt over dette og kom med en utfordring til kvinnen: Kanskje
du også kan finne noe positivt å si om djevelen, sa han.
Ja, svarte kvinnen, det kan vi i hvert fall si at han ikke ligger på latsiden.

Overdrevet
Ni-åringen ble tatt på fersk gjerning med hånden nede i sviskeposen som hans mor strengt hadde
forbudt ham å forsyne seg av. Hun ville straffe ham og forlangte at han oppholdt seg alene på rommet sitt resten av kvelden.
Jeg er sint på deg, og la hun til, Gud er sint på deg.
Den kvelden ble det er forferdelig uvær med lyn og torden som kom nærmere og nærmere huset.
Moren kom etter hvert til at det var for ille at gutten skulle være alene på rommet i et slikt vær.
Hun gikk for å få ham ned i stuen til de andre. Da hun kom til rommet hans hørte hun at han ba en bønn der han sa:
Kjære Gud, er ikke dette vel mye oppstyr for fire svisker?

Bekjennelse
Etter en gjennomgang av de ulike ledd i gudstjenesten fikk konfirmantene i oppgave å skrive ned forsakelsen og trosbekjennelsen.
En jente begynte slik: Jeg har forårsaket djevelen og alle hans gjerninger…

Salmevers
På en kristen folkehøyskole var det en jente som hadde den ene kjæresten etter den andre.
Da skoleåret var slutt, skulle elevene skrive hilsener i hverandres minnebok. En av de mange guttene som var
blitt forsmådd av den aktive jenta hadde søkt trøst i salmeboken og skrev da i hennes minnebok:
Å hvilken lykke å deg tilhøre, takk, takk at også jeg fikk være med

Venn
En ung prest var svært ambisiøs på egne vegne. Straks han hadde fått jobb i en menighet, begynte han å søke på
nye jobber som han menet hadde høyere status. Etter en stund fikk han en slik jobb. Under høymessen en søndag
skulle han fortelle menigheten at han snart skulle forlate dem. Han ønsket å skjule at grunnen var hans personlige ambisjoner.
I stedet ville han fremstille det hele så fromt han bare kunne. Han sa derfor at det var Jesus som hadde kalt ham til den nye jobben.
Da reiste hele menigheten seg spontant og sang salmen: Hvilken venn vi har i Jesus!

Utsikter
En gammel og rik mann lå på det siste og tenkte over sine utsikter til å komme inn i himlenes rike.
Han tilkalte soknepresten og sa til ham:
Tror du at jeg vil komme inn i himmelen hvis jeg gir en million kroner til det nye menighetshuset.
Soknepresten tenkte meget raskt over både de dårlige regnskapstall for menighetshuset og over hvor langt han egentlig
kunne gå i å love noe som helst på dette felt. Etter en stund sa han til mannen: Jeg kan naturligvis ikke garantere noen ting.
Men det var kanskje verd et forsøk.

Våre egne
En søndagsskolelærer i Brattvåg på Sunnmøre fortalte barna om da Jesus mettet 5.000 i ødemarken.
For å prøve å gi barna et begrep om hvor mange mennesker det egentlig var, la hun vekt på at det var
dobbelt så mange som antall innbyggere i deres egen bygd.
En jente kom begeistret hjem til sin mor og fortalte ivrig: Du, Mamma, Jesus mettet 5.000 i ødemarken og halvparten av dem kom fra Brattvåg!

Bordbønn
Prestens seks år gamle datter var en aktiv og vilter jente. Noen ganger gikk aktivitetene litt for langt og
de voksne i familien følte behov for å straffe henne. Det ble gjort ved at hun måtte sitte for seg selv rundt et
lite bord på kjøkkenet og spise middag mens resten av familien satt rundt et større bord i det samme rommet.
Jenta opplevde straffen som urettferdig, Hun var en kløpper i bibelvers, og etter at de andre i familien hadde
sunget bordverset, folder hun hendene sine og sier høyt: Kjære Gud, takk for at du dekker bord for meg like foran øynene på mine fiender.

Prestens kvinne
Gubben satt ved vinduet i stuen og sier høyt til kona, som er i aktivitet på kjøkkenet: Der kommer den kvinnen som presten lever med!
Kona legger på sprang i et slikt tempo at en kjele med kokende vann blir slått på gulvet.
I stuen river hun over ende en stor krystallvase med blomster og vann, og hun ramler og slår seg kraftig på kneet når hun renner mot et bord.
Likevel når hun fram til vinduet akkurat tidsnok til å få et glimt av den omtalte kvinnen.
Men det er jo prestefruen, utbryter hun skuffet.
Ja, selvfølgelig, svarte mannen, hvem ellers?

Kompromiss
En bonde ble omvendt i en vekkelse i bygda. Han fortalte vekkelsespredikanten at han noen dager tidligere hadde kjøpt en ku av en verdslig mann.
Hva skal jeg gjøre nå, spurte den nyvakte. Etter å ha tenkt seg litt om svarte predikanten: Kua kan du beholde, men melken du får av den må du koke.

Avskjed
Soknepresten skulle slutte i menigheten og besøkte den ene foreningen etter den andre for å ta avskjed. En dag han var innom eldresenteret
kom han i prat med to eldre damer.
Det er nok vi eldre damene i menigheten som kommer til å savne deg mest, sa den ene damen. Vi har alltid regnet deg som en av oss.

Motstridende hensyn
Den unge kirketjeneren var usedvanlig lat. En dag kom han til soknepresten og fortalte at han kunne få seg en ny jobb i en annen menighet,
men at soknepresten måtte skrive en attest.
Presten så muligheten til å bli kvitt den late ungdommen. Men han ville ikke skrive noe som var usant heller. I attesten skrev han derfor:
Den menighet som kan få denne unge mannen til å arbeide for seg, vil bli meget lykkelig.

Korrigering
En ny prestefamilie hadde nettopp flyttet til et nytt prestegjeld der mannen skulle gjøre tjeneste. Det var flere sokn og enda
flere bedehuskretser som skulle besøkes i tur og orden den første tiden på den nye plassen. Etter mange slike besøk
sa prestefruen en dag plent nei. I dag gidder jeg virkelig ikke, sa hun.
Det ble til at presten tok sin 9 år gamle sønn med seg og reiste av gårde. Presten og sønnen ble plassert helt foran på en platting.
Da presten skulle tale startet han med å uttrykke sin store glede over å være til stede og sin like store beklagelse over at kona
hans ikke kunne være med denne dagen. Hun hadde virkelig gledet seg til dette besøket, men det lot seg dessverre ikke
gjennomføre, sa han fra talerstolen.
Da kom 9-åringen til at det måtte være noe faren ikke hadde fått med seg denne dagen. Han ropte derfor til faren:
Pappa, hørte du ikke at mamma sa at hun ikke gadd.

Lang tid
De to venninnene var svært opptatt av nyreligiøsitet og reinkarnasjon. En dag skulle en av dem fortelle en ny bekjentskap
om hvor lenge de to hadde hatt kontakt med hverandre. Hun sa da med overbevisning:
- Jeg har kjent henne siden hun var en puddel.
Oppslag på teologisk fakultet:
Forelesningen i profeti er avlyst på grunn av uforutsette omstendigheter.

Unødvendig
På et amerikansk hangarskip kom det en søndag formiddag en melding over høytaleranlegget: "Om fem minutter er det gudstjeneste i messen.
Alt unødvendig arbeid må straks opphøre".
En times tid senere kom en ny melding over høytaleranlegget: "Gudstjenesten i messen er nå slutt. Alt unødvendig arbeid kan nå fortsette".

Enestående sjanse
Et steinhoggeri i Danmark satte inn en annonse i avisen:
"Gravstein billig til salgs. Enestående sjanse for en mann ved navn Søren Marius Jacobsen".
Dødsannonse i dansk avis: "Gud har i dag taget vor kære mand, fader og broder hjem til seg. Herren være lovet og priset".

Distré
Den gamle prosten hadde levd som enkemann i åtte år, men så giftet han seg med sin husholderske. Han var meget distré.
Da han våknet i sengen sin den første morgen etter giftermålet, utbrøt han forskrekket: "Men frøken Jensen, hvordan er De kommet hit?"

Belønning
Prosten var på besøk i en skoleklasse. Han startet med å gi elevene en oppgave. "Den som kan si hvem jeg er, skal få ti kroner", sa han.
En gutt var raskt oppe med hånden sin: "Du er biskop", svarte han ivrig. "Nei, det er jeg ikke", svarte prosten, "men her har du tjue kroner".

Moderne bispevits
Da Per Oskar Kjølaas (bildet) ble utnevnt til biskop i Nord-Hålogaland ble han i et intervju med Aftenposten bedt om å fortelle en vits.
Vi tar med vitsen her for å minne om at tidene synes å forandre seg:
Under en flyreise med en liten Widerøe-maskin fra Kirkenes til Båtsfjord oppstod en forferdelig turbulens.
Flyet beveget seg kraftig i alle retninger, og for passasjerene ble det en rystende opplevelse.
Da flyet omsider nådde bakken og var på vei til å takse inn mot flyplassterminalen er det en skikkelig voksen
kvinne som river av seg setebeltet og stormer fremover i midtgangen. Hun river opp døren til cockpiten og roper inn til flygerne:
Kordan er det dokker flyr gutter. No har eg vorre i Kirkenes og fått satt inn spiral. Og no kommer eg heim med tannregulering.

Danske nonner
I et nonnekloster i Danmark begynte det i 1950-årene å gå sterke rykter at søstrene i et søsterkloster i USA
hadde begynt å bruke sminke. Så hardnakkede ble disse ryktene at priorinnen i det danske klosteret så seg nødt til å sende
en større delegasjon til USA for å undersøke saken.
Da de danske nonnene kom til klosteret i USA ble det arrangert en stor velkomstfest for dem. Men da de danske nonnene
med egne øyne fikk se hvor sminket de amerikanske nonnene var, ble de så forskrekket at sigarene ramlet ut av munnen på dem.

(Du kan sende dine bidrag til audun@fikenbladet.no)