Forsiden

bilde karikaturportal

Portal til karikaturtegninger

På denne siden finner du lenker til avistegninger og karikaturer:

Egil Nyhus årets avistegner

World Press Cartoon

Galleri Egil (Nyhus) i Romerikes Blad

Avistegnernes Hus. Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet

Inge Grødum, Aftenposten

FECO Norway

FECO International

Politiken.dk Dagens tegning

Jyllandsposten

Political Cartons

New Yorker The Cartoon Bank