Forsiden

foto fly

Utsmykking av de nye kampflyene

Flyselskapet Norwegian legger stor vekt på å få den riktige utsmykking av sine mange nye fly.
Det norske luftforsvaret har bestilt et 30-talls nye kampfly fra USA. Vi regner med at utsmykkingen
av de nye kampflyene blir nøye planlagt og gjennomført. Her skulle det ligge til rette for den store
nasjonale dugnad i kreativ utfoldelse. I fjor kom en ny bibeloversettelse. Bibelselskapet kunne få
et av flyene til utsmykking med bibelsitater. Barnehager og frivillige organisasjoner kunne få andre fly.