Forsiden USA flagEnglish version

Jonsok - feiring av lyset som kom til verden

Jonsok er den kirkelige festdag til minne om døperen Johannes' fødsel. På årets lyseste dag passer det godt å minnes Døperens vitnesbyrd om lyset som nå
kom, verdens lys, Jesus Kristus.

Oppgaven til Johannes var å vitne om lyset, blir det fortalt i første kapittel i Johannesevangeliet. Lyset skinner i mørket, og mørket fikk ikke overvunnet det,
står det i Joh. 1,5. Johannes var utsendt av Gud, for å vitne om lyset. Han skulle vitne at "Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden".

bilde døperen Johannes

Døperen Johannes oppgave var å peke på Jesus, på lyset som kom til verden,
slik der fremgår av dette maleriet av Leonardo da Vinci.(Foto: Wikimedia)

"Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn".

Evangelisten Johannes skriver videre at "Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss". Jesus kom altså ikke til verden på en lynvisitt, på et snarbesøk. Han kom for å ta bolig hos oss, for å være der vi er, for å være sammen med oss for bestandig. Slik lød det da Jesus kom til jorden. Da han var i ferd med å forlate den fortalte Jesus selv i Joh. 14 at "jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere
til meg, så dere skal være der jeg er".

Jesus er altså nå i gang med et svært byggeprosjekt, å bygge et hus med "mange rom", der vi skal være med ham for alltid.

Disse to bibelstedene - Johannes 1 og Johannes 14 - gjør det klar at kristendom ikke først og fremst handler om meninger, men om et forhold, en relasjon, om Jesu forhold til deg og meg, og vårt forhold til ham.