Forsiden

Islandsk kristenquiz

1. Hvordan ble kristendommen innført på Island?

2. I juni 2013 ble den første kvinne vigslet til biskop på Island. Hva heter hun?

3. Folkekirken på Island har to visebiskoper knyttet til de to opprinnelige bispesetene. Hva er navnet på disse to bispesetene?

4. Hva er navnet på den største kirken på Island?

5. Hvem er Den katolske kirkes nasjonalhelgen for Island?

6. I 2014 er det 400 år siden presten og dikteren Hallgrimur Pétursson ble født. Han er mest kjent for sine 50 pasjonssalmer, som han skrev i årene fra 1656 til 1659. Hva var tittelen på disse salmene da de ble utgitt i samlet utgave i 1666?

 

Svarene:

1. Lovsigemannen, den hedenske høvdingen,Torgeir fra Ljosavatn, kunngjorde  på Alltinget i år 1000 i lovs form, at alle skulle  la seg døpe med den kristne dåpen.

2. Agnes M. Sigurðardóttir

3. Skálholti og Hólum.

4. Hallgrímskirkja

5. St Thorlak (1133-1193)

6. «Historía pínunnar og daudans drottins vors Jesú Kristi» (Historien om vår Herre Jesu Kristi pinsler og død).