Forsidenet

Fristilt-Høyre med nye krav

Den fristilte gruppen av Høyre-representanter i Bergen bystyre kom i dag med nye krav. De vil fjerne programkomiteen som skal lage program for partiet til kommunevalget neste år. De øvrige Høyre-representantene, som nå blir omtalt som Rest-Høyre, har avvist kravet. Men fraksjonen, som nå kaller seg Fristilt-Høyre, truer med å danne eget parti dersom deres krav ikke blir innfridd.

Fraksjonslederen for Fristilt-Høyre, Dag Skansemyren, sier til avisen Nyfiken at det er den herlige følelsen av å være fristilt, slik de opplevde det i bystyret tirsdag da trasevalget for den videre utbygging av Bybanen ble behandlet, som ligger bak kravet. Da var vi fristilt fra byrådslederen og de forhandlinger hun hadde ført med andre partier. Nå ønsker vi også å bli fristilt fra ethvert partiprogram, sier han.

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Vonbrot, sier til samme avis at situasjonen i Bergen Høyre nå best kan sammenlignes med Jugoslavia etter Titos død. Da så vi at en hel nasjon ble oppløst.

- Det blir veldig vanskelig for velgerne å vite hvilket parti de skal stemme på ved valg når et parti ikke har noe partiprogram som forplikter partiet. Hele den politiske situasjon i Bergen kommune blir da ufortsigbar, sier professor Vonbråt.

Skansemyren sier at velgerne står fritt til å velge de personer de vil.

Fristilt-Høyre har i tillegg krevd nytt valg på byrådsleder og ordfører, som begge tilhører Rest-Høyre.

- Men dette er likevel et underordnet krav. Så svekket som byrådslederen nå er, går det helt greit for oss å leve med hennes ledelse, sier Skansemyren.


Det er i Bergen de kreative politiske prosesser skjer nå.


Fikenbladet.no er både et nettmagasin med blandet innhold og et forlag. Som nettmagasin bringer det også satirisk innhold og går i den forbindelse ikke av veien for å publisere fiktive historier som ser ut som vanlige nyhetsartikler.