Forsiden

Finsk kristenquiz

14. Finland har to statskirker. Hva heter de?

13. Hvor ligger erkebispesetet i Den evangelisk-lutherske kirken i Finland?

12. Hva heter erkebispen i Den evangelisk-lutherske kirken i Finland?

11. Hvor stor del av Finlands befolkning er medlemmer i Den evangelisk-lutherske kirken i Finland?

10. Av de ni stift/bispedømmer i Den evangelisk-lutherske kirken i Finland er det ett stift som består av alle menigheter med svenskspråklig majoritet. Hva heter dette stiftet?

9. Den evangelisk-lutherske kirken i Finland eier 184.132 hektar med jordeiendommer, noe som tilsvarer 0.7 prosent av all jord i Finland. Mesteparten er skogeiendommer. Hva er den årlige inntekten kirken får av disse skogeiendommene?

8. Hvor stor del av Finlands befolkning er medlemmer av Den finske ortodokse kirke?

7. Den finske ortodokse kirke har tre stift, Karelen, Helsingfors og Uleåborg. Biskopen i Karelen er også erbiskop. Hva er hans navn?

6. Den finske ortodokse kirke har tre klostre. Hva heter de?

5. Det finske ordet for stift, hiippakunta, kommer fra biskopens traditionelle hodeplagg mitraen, som på finsk er hiiooa. Fleip eller fakta?

 

 

 

 

Åbo domkirke (Foto: Wikimedia)

 

4. Hvor stor del av alle ungdommene i Finland blir konfirmert?

3. En bevegelse som fortsatt gjør seg gjeldende i finsk kristenliv oppstod da bondejenten Liisa Eerikintytär omvendte seg en gang på 1700-tallet. Hvilken bevegelse er det?

2. Nokiamisjonen er navnet på en karismatisk bevegelse i Finland som ble startet i begynnelsen av 1990-tallet. Fleip eller fakta?

1. En kirke i Helsingfors er gravd ut av fjellgrunnen og er en av den finske hovedstadens fremste severdigheter med et årlig besøk på over en halv million. Hva heter denne kirken?

Svarene:

14. Den evangelisk-lutherske kirken i Finland og Den finske ortodokse kirke

13. I Åbo

12. Kari Mäkinen

11. 76,4 prosent (2012)

10. Borgå stift

9. 22,6 millioner euro (2012)

8. 1,1 prosent

7. Leo (Makkonen)

6. Nye Valamo, Lintula og Heinävesi

5. Fakta

4. 83 prosent

3. Bederbevegelsen

2. Fakta

1. Tempelplassens kirke