Forsiden

Engle-quiz

1. Ordet engel kommer av det greske ordet angelos. Hva betyr det?

2. I Bibelen blir engler omtalt hyppig. Men bare to av dem - begge erkeengler - blir navngitt. Hva er navnene på de to?

3. 29. september er den kirkelige minnedagen for englene. Hva kalles denne dagen i Norge?

4. En gruppe engler blir i Bibelen kalt serafer. I Jesaja kapittel 6 blir de omtalt. Hvor mange vinger har hver av dem?

5. Kjeruber er en annen gruppe engler. Etter at Moses fikk De ti bud på to steintavler av Gud på Sinaifjellet, fikk han ifølge 2. Mosebok, kapittel 25 beskjed om å bygge en kiste av akasietre som de to steintavlene skulle oppbevares i. Kisten fikk navnet Paktens ark. Den skulle ha et lokk og på det skulle det stå to kjeruber. Hva skulle kjerubene lages av?

6. Statuen av erkeengelen Mikael på toppen av det nordvestlige tårnet på Nidarosdomen viser ansiktet til en kjent amerikanske sanger. Hvem er det?

7. Det var erkeengelen Gabriel som kom med budskapet til Maria om at hun skulle blir mor til Jesus. Ifølge Lukas 1 hadde Gabriel seks måneder tidligere kommet med budskap om en annen fødsel som skulle finne sted? Hvem gjaldt det?

8. En av de største byene i USA har et spansk navn som på norsk betyr Englene. Hvilken by er det?

9. Melodien "Jag trodde änglarna fanns, bara bara i himmelen", som dansebandet Ole Ivers har gjort kjent, har fått plass i den nye salmeboken. Fleip eller fakt?

 

 

 

 

Maleriet Skytsengel av
Bernhard Plockhorst
(1825–1907)

 

 

 

 

 

 

 

 


Svarene:

1. Budbærer

2. Mikael og Gabriel

3. Mikkelsmess (eller Mikkelsmesse)

4. Seks

5. Hamret gull

6. Bob Dylan.

7. Døperen Johannes

8. Los Angeles

9. Fleip