Forsiden

Dansk kristenquiz

19) En av de danske kirker brukes til gravkirke for danske regenter. Hvilken kirke er det?

18) Hvilken Grundtvig-salme har denne strofe: Med det der skabes vin af vand og paradis af ørke?

17) Hvilken salme av Grundtvig inneholder denne strofen: rejse sig det faldne mod?

16) I dag er det 90 kirker i København. Stiftsrådet har bedt biskopen om å be kirkeministeren stenge endel kirker fordi befolkningsgrunnlaget er for lite til
fortsatt drift. Hvor mange kirker dreier det seg om?

15) Det ble intens debatt på en menighet i Danmark i januar 2013 søkte etter en troende prest, Hvilken menighet var dette?

14) Søndag 3. februar 2013 ble det holdt en festgudstjeneste i de Døves Kirke på Fredriksberg i København med Dronningen, kirkeministeren og gjester fra
inn- og utland til stede. Hva ble feiret?

13) Hvor stor prosentdel av Danmarks indbyggere er medlemmer av folkekirken?

12) Hva er å løse sognebånd?

11) Da den første ordinasjon av kvinner til prestetjeneste skjedde i Danmark, ble tre kvinner ordinert samtidig.
a) Hvilket årstall skjedde det?
b) Hva het de tre kvinnene?
c) Hvor stor andel av danske prester er i dag kvinner?

10) I det sydlige Jylland finnes et refugium - et "tilfluktssted" der stressede mennesker kan finne fred og ro for kropp og sjel. Hva er navnet på dette
refugium?

9) Den katolske kirke i Danmark har om lag 35.000 medlemmer fordelt på 50 menigheder. Hva heter biskopen for katolikkene i Danmark?

8) 1. januar ble en ny missionsorganisasjon stiftet ved at Det Danske Missionsselskab, stiftet 1821, og Dansk Santalmission, stiftet 1869, ble slått sammen.
Hva heter det sammenslåtte misjonsselskab?

7) Den første frikirkemenighed i Danmark ble stiftet i København i 1839.
a) Hvilket kirkesamfunn tilhørte denne menigheden?
Dette danske kirkesamfunnet driver ytremisjon blant annet i Nagaland.
b) Hvor ligger Nagaland?

6) Denne organisasjonen er en folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sitt virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: ensomme,
hjemløse, psykisk syge og misbrugere. Organisasjonen har omkring 400 ansatte og 7000 frivillige medarbejdere. Arbejdet støttes af stat og kommuner, men
pengene kommer primært ind gennem indtjening fra mere end 200 genbrugsbutikker og privat indsamlede midler. Hva heter organisasjonen?

5) Han var prest i Vedersø i 20 år. Samtidig var han dramatiker og er mest kjent for stykket "Ordet". Under krigen var han engasjert i motstanden mot den tyske
okkupasjonsmakten og ble skutt og drept av Gestapo i januar 1944. Hva het han?

4) Runeinnskriften på denne steinen blir ofte omtalt som Danmarks dåpsattest fordi en navngitt konge hevder da å ha kristnet danene.

a) Hva kalles steinen?

b) Hva er navnet på kongen som hevder å ha kristnet danene?

c) Omtrent når skal dette ha skjedd?

 

 

 

 

bilde dåpsattest

3) Danmark har sin helgenkonge. Han døde i 1086.
a) Hva het denne helgenkongen?
b) Hvordan døde han?
c) Hvor er han skrinlagt?

2) Kristelig Forening for den Indre Mission ble startet av en prest.
a) Hva het denne presten?
b) Når fant stiftingen sted?
c) Hva er navnet på misjonshuset Indre Mission eier i København?

1) Hva heter kirkeministeren i Danmark?


Svarene:

19) Roskilde domkirke

18) Vidunderligst af alt på jord

17) Blomstre som en rosengård

16) 14 kirker

15) Mejdal menighet i Viborg stift

14) Utgivelsen verdens første bibel på tegnsprog.

13) 80,4 prosent (4.469.109 medlemmer af de i alt 5.560.628 indbyggere i Danmark pr, 1. januar 2011)

12) At et medlem af folkekirken knytter sig til en præst i et andet sogn enn der hun eller han selv bor.

11) a) 1948 b) Johanne Andersen, Ruth Vermehren og Edith Brenneche Petersen c) Ca. 40 prosent

10) Løgum kloster

9) Czeslaw Kozon

8) Danmission

7) a) Baptistkirken b) Nagaland er en delstat i det nordøstlige India

6) Kirkens Korshær

5) Kaj Munk

4) a) Jelling-steinen b) Kong Harald Blåtann c) Om lag 965

3) a) Knud den hellige b) Han ble myrdet i St. Albani kirke i Odense c) Skrinlagt i St. Knuds kirke i Odense

2) a) Vilhelm Beck b) 1861 c) Bethesda

1) Marianne Jelved (R) (som også er kulturminister)