Forsiden

Regjeringen oppretter Tidstyvtilsyn

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) opplyser at regjeringen vil opprette et Tidstyvtilsyn. Hensikten er å få slutt på all unødvendig rapportering til det offentlige og alt unødig byråkrati.

Tidstyvtilsynet vil få om lag 3.000 ansatte. Hovedkontoret skal ligge i Bærum, men tilsynet vil også få kontorer i alle landets kommuner.

Det er med bakgrunn i stortingsmeldingen om rapporteringsplikt til det offentlige, den såkalte tidstyvmeldingen, at regjeringen oppretter det nye tilsynet. I denne meldingen blir det dokumentert at det skjer mye unødvendig rapportering fra enkeltpersoner og bedrifter til det offentlige og fra underordnede offentlige organ til overordnede.

- Dette skal det nå bli slutt på, sier Jan Tore Sanner til fagbladet Byråkraten. Alle enkeltpersoner, private bedrifter og offentlige organer blir nå pålagt å sende inn rapporter over all rapportering, både nødvendig og unødvendig, til Tidstyvtilsynet, opplyser Sanner.

- Men er det ikke en fare for at et slikt pålegg og et slikt tilsyn vil bli en enda større tidstyv enn de vi allerede har, spurte fagbladets journalist i intervjuet.

- Dette intervjuet er nå slutt, svarte statsråden, jeg har ikke tid til slikt sludder.

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legger hovedkontoret til det nye Tidstyvtilsynet til sin hjemkommune Bærum. (Foto: Torbjørn Tandberg (KMD).


Fikenbladet.no er både et nettmagasin med blandet innhold og et forlag. Som nettmagasin bringer det også satirisk innhold og går i den forbindelse ikke av veien for å publisere fiktive historier som ser ut som vanlige nyhetsartikler.