Forholdet mellom Sverige og Norge-quiz

Forsiden

1. I 1978 inngikk Norges regjering en avtale med en stort svensk konsern om industrielt samarbeid. Norge skulle få en 40 prosents eierandel i konsernet mot at konsernet fikk blokker på norsk sokkel. Men avtalen krevde to-tredels flertall på konsernets generalforsamling, noen den ikke fikk. Dermed falt hele avtalen i fisk, noe som førte til at svenskene gikk glipp av 500 milliarder kroner i oljeinntekter. Hva het denne avtalen?

2. Under fusjonsforhandlingene mellom Telenor og Telia i 1999 uttalte den svenske næringsminister i et tv-intervju der han trodde at kamera var slått av, at Norge var "den siste sovjet-stat". Hva heter denne ex-ministeren?

3. Under freden i Brømsebro 13. august 1645 ble to norske landområdet avstått til Sverige. Hvilke landområder var det?

4. I nærmere to år, fra 1658, okkuperte Sverige et område av Norge som omfattet to hele av dagens fylker og deler av et tredje fylke. Om lag 2.000 menn helt ned i 15-års alder som bodde i dette området, ble tvangsvervet til Sveriges hær og sendt til svenskekongens kriger i Polen og Brandenburg. Hvilke to fylker var helt okkupert?

5. I hvilket tidsrom var Sverige og Norge i union?

Kronprinsesse Märthas kirke, Norska kyrkan på Stigbergsgatan på Södermalm i Stockholm. Utenfor kirken en skulptur av kronprinsessen, utført av Kirsten Kokkin.

6. Hvem var svensk og norsk konge da unionen ble opphevet i 1905?

7. Hva var sildesalaten?

8. Denne kirken er en del av den svenske folkekirken - Svenska kyrkan - og ligger på Hammersborg i Oslo. Kirken var ferdig bygget i 1925. Den ligget i nærheten av regjeringskvartalet og ble skadet i terrorangrepet 22. juli 2011. Hva er navnet på kirken?

9. Hun ble født i Stockholm 28. mars 1901 som datter av prins Carl av Sverige og prinsesse Ingeborg av Danmark. Hun ble Norges kronprinsesse da hun 21. mars 1929 giftet seg i Oslo med daværende kronprins Olav i det første kongelige bryllup i Norge på 340 år. Hun døde 5. april 1954, bare 53 år gammel. Hva het hun?

10. Da SAS ble dannet i 1946 var eierfordelingen slik: Sverige 3/7, Norge 2/7 og Danmark 2/7. Hvor stor eierandel har hver av de tre statene i dag?

 

Svarene:

1. Volvo-avtalen

2. Bjørn Rosengren

3. Jämtland og Härjedalen.

4. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag (og i tillegg Romsdal og Nordmøre i dagens Møre og Romsdal fylke)

5. Fra 1814 til 1905

6. Oskar 2.

7. En folkelig betegnelse på et felles unionsemblem som ble satt inn i begge lands flagg.

8. Margaretakyrkan

9. Märtha

10. Sverige 21,4 %, Danmark og Norge 14,3 % hver. (resten fordelt på en rekke private- og institusjonelle investorer)