Forsiden

Norsk politisk historie-quiz

13) I desember 2012 ble et nytt politisk parti registrert i Norge. Partiet har gjort det godt i Sverige og Tyskland og vil ved valget i høst stille liste i fire
fylker. Partiet tar sine avgjørelser ved at alle medlemmer kan gi sin stemme ved avstemming på internett. Hva heter partiet?

12) En fylkesleder i Fremskrittspartiet meldte overgang til Rødt. Fleip eller fakta?

11) Hvem ble Norges første kvinnelige finansminister?

10) SV (Sosialistisk Venstreparti) ble stiftet i Trondheim 16. mars 1975 av de partier og grupper som hadde samarbeidet både mot norsk
EF-medlemskap i 1972 og ved stortingsvalget i 1973. Hvilke partier og grupper var det?

9) Kåre Willochs flerpartiregjering gikk av 9. mai 1986. Hva var det som felte denne regjeringen?

8) Hvor mange stemmer manglet Venstre for å komme over sperregrensen ved stortingsvalget i 2009?

7) Hvilket politisk parti er Norges eldste?

6) Når ble Høyre stiftet?

5) Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887. I hvilken by ble stiftelsesmøtet holdt?

4) I 1928 overtok Arbeiderpartiet for første gang regjeringsmakten. Hvem var statsminister for denne regjeringen?

3) Hvilken regjering var den første som ble felt av et mistilitsvotum i Stortinget?

2) Fremskrittspartiet ble stiftet 8. april 1972. I hvilke lokaler ble stiftelsesmøtet holdt?

1) En Ap-regjering med Einar Gerhardsen som statsminister i 1963 ble felt av et mistillitsvotum etter regjeringens behandling av en en ulykke i
gruven Kings Bay i Ny-Ålesund på Svalbard. Hvem ble statsminister i den nye regjeringen som da ble dannet?

 

Svarene:

13) Piratpartiet

12) Fakta. (Martin Brynjulfsen var fylkesformann i Fremskrittspartiet i Troms da han i 2011 meldte overgang til Rødt).

11) Kristin Halvorsen (SV, i 2005 etter rødgrønn seier ved stortingsvalget)

10) SF (Sosialistisk Folkeparti, stiftet i 1961 av en gruppe ekskludert fra Arbeiderpartiet), EF-motstandere i Arbeiderpartiet, NKP og partiløse
sosialister (NKP gikk ut et år senere)

9) Et tapt kabinettspørsmål i Stortinget (på et forslag om å øke bensinavgiften med 42 øre literen)

8) 3 173 stemmer

7) Venstre (stiftet 28. januar 1884)

6) 1884

5) Arendal

4) Christoffer Hornsrud.

3) Christoffer Hornsruds Ap-regjering i 1928 ble felt av de borgerlige partiene etter bare 18 dager.

2) I Saga kino i Oslo.

1) John Lyng (Høyre)