Forsiden

Norge-quiz

13) Tunsbergtunnelen ble åpnet 20. desember 2011 og er 4080 meter lang. I hvilken kommune ligger den?

12) Månefestivalen er en musikk- og kulturfestival. Hvor blir den arrangert?

11) Når ble landskapene Jemtland og Herjedalen avstått fra Norge til Sverige?

10) Olav Tryggvason grunnla Norges første kirke da han i 995 startet kristningen av landet. Hvor ble denne kirken grunnlagt?

9) Hvilket tettsted er Norges tredje største?

8) Parlamentarismen, styresettet som gir Stortinget kontroll over regjeringen, ble innført i Norge i 1884. Når ble dette styringsprinsippet ført inn i Grunnloven?

7) Hvilket år begynte Norges Høyesterett sin virksomhet?

 

Hoprekstad stavkirke i Vik i Sogn og Fjordane.

6) På hvilke dag informerte det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum om det første oljefunnet på Ekofiskfeltet?

5) Hva er navnet på Sivilombudsmannen?

4) Hva heter Norges minste kommune?

3) Hvem var Norges statsminister under 2. verdenskrig?

2) Hvem er nummer 3 i arverekkefølgen til Norges trone?

1) Hvem regnes som den første konge over et samlet Norge?

 

Svarene:

13) I Granvin kommune (del av riksvei 13)

12) I Fredrikstad (Gamlebyen)

11) I 1645 (ved freden i Brömsebro)

10) På Moster (Bømlo kommune i Hordaland fylke)

9) Stavanger/Sandnes

8) 20. februar 2007

7) 1815

6) Lille julaften 1969

5) Arne Fliflet

4) Utsira (i Rogaland)

3) Johan Nygaardsvold

2) Prins Sverre Magnus

1) Harald Hårfagre