Forsiden

Norge i år 2073

Valgnatten 2073

Resultatet av stortingsvalget dette året ble klart tidlig på kvelden. Miljøpartiet De Grønne fikk som ventet et solid flertall alene også ved dette valget. Med 71 prosent av stemme bak seg i Stortinget, kunne statsminister Gro Sandvik se frem til nok en periode som regjeringssjef. Partiet hennes hadde steget jevnt og trutt i oppslutning i takt med de mange tilfeller av naturkatastrofer og ekstremvær, som synes å komme oftere og oftere og bli sterkere for hver gang. Det virket som om naturen var blitt mer fientlig overfor menneskene på kloden. Folk flest var overbevist om at klimendringene som var årsak til ekstremværet var menneskeskapte. De var innstilt på at det måtte settes i verk tiltak for om mulig å få endret på utviklingen. Men det synes å hjelpe lite. Flere og flere stilte seg spørsmålet om det rett og slett var for seint. Var den negative utviklingen nå kommet så langt at den ikke kunne skrus tilbake – at den var irreversibel?
Det var fortsatt en liten minoritet av norske velgere som motsatte seg at klimaendringene var menneskeskapte. De samlet seg i Fremskrittspartiet, som nå ar det største opposisjonspartiet. Men det hadde likvel bare 8 prosent av velgerne. Resten var fordelt på de andre partiene, som nå ar for minipartier å regne.

Den siste oljen

Det var mer enn 20 år siden den siste oljen var tatt opp av Nordsjøen. Tapet av oljeinntektene hadde satt norsk økonomi langt tilbake. Det var ikke lenger mulig å betale for de mange velferdsgodene som nasjonen hadde bevilget seg i de feite oljetidene. Men de mange oppsparte milliardene i oljefondet førte til at velstanden blant folk kunne fortsette i mange år ennå. Men i lengden kunne det ikke gå. Det var for mange som gikk på ulike pensjoner og for få so sørget for inntekter til statskassen. Så en dag. for rundt 10 år siden, ar oljefondet tomt. Nå var det mange norske kvinner og menn som arbeidet som gjestearbeidere i Kina og Brasil. De kunne bevilge seg et hjemmeopphold i Norge hvert femte år.

 

 

Denne fortellingen om Norge i år 2073 blir oppdatert etter hvert som det kommer ny informasjon om tingenes tilstand.