Forsiden

Kina vil utdele Nobels fredspris

Kina krever nå at oppgavenn med å utdele Nobels fredspris blir overført fra Den norske Nobelkomiteen til dem selv. Norges utenriksminister, Børge Brenden, (H) mener at dette er et rimelig krav.

Det er i et brev til Alfred Nobels familie at kravet blir reist. Det blir vist til at Kina, med sine 1,3 milliarder mennesker, er verdens mest folkerike nasjon. Derfor, heter det i brevet, er det et demokratisk problem at et lite land som Norge har denne oppgave. I brevet blir det også hevdet at Den norske Nobelkomite har utført oppgaven med å velge mottakere av fredsprisen på en meget slett måte.

Når Kina får tildelt fullmakten til å tildele Nobels fredspris, vil tildelingen foregå i Fokets store hall på Den himmelske freds plass i Beijing hvert år på Alfred Nobels dødsdag 10. desember.

Nobelmiddagen vil foregå i det gamle Keiserpalasset.

Utenriksminister Brenden sier at det er forståelig at Kina, som en så folkerik nasjon, fremmer et slikt krav. Dessuten har Den norske Nobelkomite i det siste foretatt endel tildelinger som har vært særdeles kostbare for Norge.

Den himmelske freds plass i Beijing. Her vil tildelingen foregå når Kina overtar denne oppgaven fra Norge.


Fikenbladet.no er både et nettmagasin med blandet innhold og et forlag. Som nettmagasin bringer det også satirisk innhold og går i den forbindelse ikke av veien for å publisere fiktive historier som ser ut som vanlige nyhetsartikler.