Forsiden

Museumsvoktere avslørt på Stortinget

En gruppe mennesker som i svært mange år har tuslet rundt på Stortinget og gitt innntrykk av at de er politikere, kan nå være avslørt som museumsvoktere. Det er Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet, som er mannen bak den oppsiktsvekkende avsløringen.

Sandberg innkalte i dag til pressekonferanse i stortingsrestauranten for å fortelle om sin sensasjonelle oppdagelse. For anledningen hadde han dekket til langbord i de folkevalgtes restaurant.

-Av legning, dannelse og udannelse er dette mennesker som i bunn og grunn er museumsvoktere. Kanskje har de ikke funnet passende arbeid i museumsbransjen. I alle fall har de i årevis vandret rundt på Stortinget og utgitt seg for å være politikere. Men heldigvis er det bare to partier som er rammet av denne svindelen. Men til gjengjeld er de blitt fullstendig gjennomsyret av uvesenet , sier en opplagt Sandberg. Disse to partiene er Venstre og Kristelig Folkeparti.

-Men har disse folkene gjort noen skade, var det en våken journalist som ville vite.

- I tidligere tider ser det for meg ut som skaden ikke har vært så stor. Men etter stortingsvalget i fjor høst kom museumsvokterne i vippeposisjon. Vi i de blåblå partiene gjorde avtale med dem for å få flertall på Stortinget. Men det viser seg nå at de egentlig er imot blåblå politikk og de er i ferd med å hindre at vi får vår politikk i gjennom.

- Men hvorfor er ikke dette blitt oppdaget tidligere. Venstre har jo hatt sine folk på Stortinget helt siden 1859 og Kristelig Folkeparti siden 1933. Fremskrittspartiet kom inn med sin første gruppe først i 1973 og du selv har bare vært på Stortinget siden 1997, ville en journalist vite.

.- Helt siden jeg kom inn på Stortinget har jeg hatt en mistanke om dette, og den har økt med årene, sier Per Sandberg

Tre angivelige politikere som kan vise seg å være museumsvoktere. (Foto: Caroline Roka)Fikenbladet.no er både et nettmagasin med blandet innhold og et forlag. Som nettmagasin bringer det også satirisk innhold og går i den forbindelse ikke av veien for å publisere fiktive historier som ser ut som vanlige nyhetsartikler.


 

 

 

- Er et grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt?

- Det er ennå for tidlig å si. Men jeg ser ikke bort fra at saken vil ende for Riksrett. Men det vet vi først når Riksrevisjonen har gjennomgått saken, sier Sandberg.

- Riksrevisjonen?

- Ja, dette handler om pengebruk. Vi må få kartlagt om landets museer har fått unaturlig store bevilgninger gjennom tidene, avslutter Per Sandberg.