Forsiden

Luther-quiz

I 1517 skal det feires 500-årsjubileum for reformatoren Martin Luther. Jubileet har allerede startet i den evangeliske kirke i Tyskland ved innførelsen av
et Luther-tiår (Lutherdekade) og det startet i 2008 med et tema for hvert år frem mot reformasjonsjubileet. I år er temaet Reformasjon og musikk.

Den evangelsike kirke i Tysklad har opprettet en organisasjon for det kommende Luther-jubileum. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) har utpekt
Margot Kässmann som såkalt Botschafterin for Lutherjubileet. Hun ble i 1999 biskop i Landeskirche i Hannover, den største av medlemskirkene i EKD. Men
etter at hun i februar 2010 kjørte bil i sterkt alkoholpåvirket tilstand, trakk hun seg fra alle kirkelige verv.

Vi markerer forberedelsen til Luther-jubileet med en liten Luther-quiz:

 

Spørsmålene:

9. Det var 31. oktober 1517 Martin Luther slo opp 95 teser på døren på en slottskirke. Denne handlingen regnes for starten på reformasjonen. I hvilken by
skjedde det?

8. Når ble Martin Luther født?

7. Martin Luther ble født og døde i samme by. Hvilken by?

6. Dominikanermunken Johan Tetzel drev en spesiell handel i tyske byer. Hvilken handel var det?

5. Det romersk-katolske kirke har sju sakramenter. Hvor mange sakramenter godtok Luther?

4. 42 år gammel giftet Martin Luther seg med en 26 år gammel tidligere nonne. Hva het hun?

3. Hva gjorde Luther med bullen fra 1520 der paven i Roma truet med å lyste ham i bann hvis han ikke tilbakekalte flere av sine lærepunkter?

2. Martin Luther skrev en rekke bøker. I 1529 kom en bok som skulle hjelpe husfaren til å drive kristen undervisning i sitt hjem. Hva het den?

1. Martin Luther skrev en rekke salmer. Hva heter den mest kjente?

 

Svarene:

9. Wittenberg

8. 10. november 1483

7. Eisleben

6. Avlatshandel

5. 2 (dåpen og nattverden)

4. Katharina von Bora

3. Han brente den.

2. Luthers lille katekisme

1. Vår Gud han er så fast en borg.