Forsiden

Spiritualitet fra bøkene Fortellinger fra bøkene Kristenquiz

NB: ANTIKVARIATET ER STENGT INNTIL VIDERE PGA OPPDATERING AV BOKLISTEN

Bøkene på boklisten kan du bestille ved å sende en e-post til: audun@fikenbladet.no eller sende en sms eller ringe til: 90060883.
Oppgi forfatter og titttel, ditt navn og din adresse.
Følg oss på Facebook der du også kan sende en melding hvis du ønsker å bestille eller spørre om noe.
Porto kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

Bokliste:

Aarnes, Asbjørn og Helge Nordah: Hellig hav. Om Arnold Eidslotts diktning. 2000. Kr. 90

Aarnes, Asbjørn og Mette Nygård: Herren gav, Herren tok. En essaysamling om Jobs bok. 1994. Kr.80

Aavik, Asbjørn: Det Kina jeg så igjen. 1980 (uten omslag) Kr. 70

Aavik, Asbjørn: Etter påskemorgen, Jesus møter sine feilende barn. 1983. Kr. 70 SOLGT

Aavik, Asbjørn: Aks i modning. Rike år i Kina. 1979. Kr. 70 SOLGT

Aavik, Asbjørn: Elisa - Safat sønn. 1986. (omslag mangler) Kr. 50 SOLGT

Andersen, Geir Øystein: Tid for menighet. Historien om Storsalen menighet. 2002. Kr. 60

Aske, Sigurd: Evangeliets røst i den tredje verden. 1971. Kr. 50

Baasland, Ernst: Ordet fanger. Bibelen og vår tid. 1991. Kr. 70

Barane, Annbjørg: Ei kvilestund. Ein månad med Matteus. 2000. Kr. 70

 

Barfoed, Niels Aage: Rosen mellom torner. Roman om salmedikteren Hans Adolf Brorson. 1962. Kr. 80

 

 

Bekken, Harald: Jesus i fengselet. Prekener bak murene. 2010. Kr.. 90

Berggrav, Eivind: Humor og alvor. Essays. 1952. Kr. 110

Berggrav, Eivind: Spenningens Land. 1937. Kr. 80

Birgitta: Budskap til Birgitta. Et utvalg av den Heliga Birgittas åpenbaringer. 2001. Kr. 110

Bjerkrheim, Trygve: Bak solnedgangen. Himmelkvad. 1986. Kr. 90

Bjerkrheim, Trygve: Når jeg ser din himmel (dikt). 1980. (forlagsstempel) Kr. 80

Bjørlykke, Liv Randi: Der brunosten sveittar. Ei reiseskildring frå Kenya. 1988. Kr. 80

Bjørlykke, Oskar Stein (oversatt og tilrettelagt): Den store bønneboken. 365 bønner fra ulike tradisjoner. 1999. Kr. 120 SOLGT

Boman, Thorleif: Jesus av Nasaret. Et forsøk på å se ham med apostlenes øyne. 1975. Kr. 90

Borgen, Brett: Dualoger med Vår Herre. 1977. Kr. 60

Bosmans Phil: Kjære medmenneske. Kr. 80

Bosmans Phil: Gud ikke til å tro. 1989. Kr. 110

Bourdeaux, Michael: Forfulgt for sin tro. Kristne for russiske domstoler. 1973. (uten omslag) Kr. 60

Bratlund Mæland, Bente: Ei framstrekt hand. 1996. (med forfatterens hilsen). Kr. 70

Bredvei, P. A.: Med Johannes på Patmos. 1972. Kr. 70

Bube, Nelly (illustrasjoner): Himmeltreet. 2006. Kr. 80

Bull, Jacob B.: Hans Nielsen Hauge. 1941. Kr. 50

Card, Michael: Skrift i sanden. Kristus og kreativitet. 2003, Kr. 80

Dahl, Hermann (red.): Kongshaug 1962-1992. Knoppar brest - ein skolevisjon finn si form. Kr. 80

Dahl, Kjell-Petter: Bønn for syke. 1990. Kr. 35

Dahl, Kjell-Petter: Håndbok i sjelesorg. 1990. Kr. 65

Dahl, Kjell-Petter: Med troen i motvind. 1995. Kr. 70

Dahl, Per Arne: Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt? Kr. 80

Dahl, Per Arne: På høy tid å være tilstede der vi er. 1998. Kr. 90

Dahl, Per Arne: Tro. 2000. Kr. 150

Dahl, Per Arne: Håp. 1999. Kr. 150

Dokka, Trond Skard: På sporet av Gud. 1983 (forlagsstempel). Kr. 70

Drescher, John M.: Verdier barn trenger. 1976. Kr. 40

Drewsen Christensen, A.: Kaj Munk paa tomandshaand. 1947 (navn foran) Kr. 160

Edberg, Brynolf: Guds detektiver. 1979. Kr. 80

Ekvik, Steinar: Se meg. 1998. Kr. 70

Eliade, Mircea: Det hellige og det profane. 2002. Kr. 50

Ellingsen, Svein: Alt ble med ett så stille. Salmer og bønner i sorg. 2002. (forlagsstempel) Kr. 90

Ellingsen, Svein (red.): Og lyset skinner i mørket. Juletiden dag for dag. 1991. Kr. 80

Elseth, Ørnulf og Paul Leer-Salvesen: Kristen tro i dag. 1984. Kr. 80

Enger, Asle, Gordon Johnsen, Einar Lundby, Fridtjov Birkeli og Atle Rones: Omsorg for hverandre. 1981. Kr. 40

Falck-Hansen, Solveig: Kort møte. Skisser fra livet. 1984. Kr. 70

Falk-Rønne, Arne: Veien til Betlehem. 1979. Kr. 80

Fougner, Even: Apostelgjerningene (Bibelverket). 1976 (omslag mangler) Kr. 80

Fougner, Kirsten i samtale med Astrid Kristiansen: Lysets seier og Frua på Mørk. 1997. Kr. 80

Frostenson, Anders: De første kristnes bønner. 1990. Kr. 40

Gausdal, Johannes: Santalmisjonens historie. På misjonsmarken. 1937. Kr. 80

Gilbertson, Merill T.: Sed og skikk i Bibelens land. 1973. Kr. 70

Gleason, Gene: Søster Annie - dette er mitt liv. 1985. (navn på forsatsblad) Kr. 70

Greipslad, Torbjørn (red.): Tid for å le. 333 lattermilde preste- og predikanthistorier fra virkeligheten. 2000. Kr. 80

Golf, Olav: Norgesvennen Grundtvig. 2001. Kr. 80

 

Golf, Olav: Marie Monsen. Kinamisjonær - bønnekjempe - kvinneaktivist. 2000. Kr. 90

 

 

Gordon, S. D.: Stillferdige taler om bønnen. 1998. Kr. 90

Gossner, Jan og Mari Wigenes: Elsker du meg. Utfordringer til praktisk diakoni. 1998. Kr. 40 SOLGT

Grandhagen, Egil: Du er dyrebar i Herrens øyne. 1996. Kr. 80

Gruchy, John W. de: The Church Struggle in South Africa. 1982. Kr. 70

Grønvik, Torbjørn og Kaare Osnes (red.): Eg lyfter augo mine. Trygve Bjerkrheim 80 år. 1984. Kr. 80

Haddal, Ingvar: Einar Lundby i liv og ledelse, 1979. Kr. 80

Hafstad, Karl: Innfall under palmene. 1972. Kr. 60

Hagen, Ingar: Den norske kirke i storm. 1967. Kr. 80

Hagesæther, Anne Kristin (illustrasjoner): Høysangen. 2000. (forlagsstempel) Kr. 60

Hagesæther, Olav: Første og andre brev til Timoteus. Brevet til Tutus. (Bibelverket). 1979. (omslag mangler). Kr. 80

Halldorf, Peter: Hellige røtter. 2002. Kr. 80

Handeland, Oscar: Vaarløysing. Thormod Rettedal og samtida hans. 1922. (omslag mangler). Kr. 80

Handeland, Oscar: Fram kristmenn, korsmenn. Hovedlinjer og førerskikkelser i norske hedningemisjon I. 1963. (hilsen på forsatsblad) Kr. 80

Hoaas, Anders: Profeten Esaias. (Bibelverket). 1976. (omslag mangler). Kr. 90 SOLGT

Hjelm-Larsen, H.: Komme ditt rike. Den norske Misjonsallianse i 50 år. 1951. (omslag litt revet) Kr.80

Hope, Ludvig: Skrifter i samling. Band VIII Rundt Jorda - og på Grini. 1946 (uten omslag, navn innskriven foran). Kr. 80

Hope, Ludvig: Guds folk og folkekirken. 2001. Kr. 70

Hunsager, Kristin Aalen (red.): Slik tolker jeg teksten. 1991, Kr, 70

Hybels, Bill: Den Gud du søker. 1999. Kr. 70

Hygen, Johan B.: Kunst livssyn og moral. 1958. Kr. 80

Igland, Alf K.: Tante Marit. Zulumisjonær og mor til 13. 1977. Kr. 70

Isachsen, Karsten: Som når et barn kommer hjem. 1981. Kr. 80

Isachsen, Karsten: Gjester som ikke vil gå. 1978. Kr. 80

Isachsen, Karsten: Fjellet som flyttet seg. 1979. Kr. 80

Isachsen, Karsten: Vis meg ditt ansikt. 1982. Kr. 80

Isachsen, Karsten: Før vi går fra hverandre. 1987. Kr. 80

Isachsen, Karsten: Det handler om å leve. 1985. Kr. 80

Isachsen, Karsten: Ro med gyldne årer. 1996. Kr. 80

Isachsen, Karsten og Per Frick Høydal: I all fortrolighet. 2001. Kr. 80

Jervell, Jacob: Da fremtiden begynte. Om urkristendommens tro og tenkning. 1967. Kr. 80

Johanson, Bjørn: Haugianer i Himalaya. 1986. Kr. 120

 

Johnsen, Birgit Hertzberg: Den store dagen. Konfirmasjon og tradisjon. 1985. Kr. 120

 

 

Johnsen, Georg: Johannes første, annet og tredje brev og Judas brev. (Bibelverket). 1979 (omslag mangler) Kr. 80

Johnsen, Gordon: Trygg forankring. 1959. Kr. 70

Johnson, Alex: Eivind Berggrav Spenningens mann. 1959. Kr. 80

Jørgensen, Jørn-Kr.: Mens tiden går. Opplevelsesbilder. 2006. Kr. 70

Kaufman, Tone Stangeland og Birgitte Bjørnstad Sæbø (red.): De store ordene. 2006. Kr. 110

Kempis, Thomas A.: Kristi efterfølgelse (dansk) 1926. Kr. 80

Kivengere, Festo: Revolusjonerende kjærlighet. 1984. Kr. 50

Kjøllesdal, Helge: Vingespenn. Beretningen om Sigurd Aske. 1989. Kr. 80

Klaussen, Anna: Søren Kierkegaards budskap. Skrifter i utvalg. 1943. Kr. 80

Kleppa, Johannes: Til Herrens ære. Bibelskulen Bildøy Bergen 1888-1988. 1988. Kr. 70

Kollerøs, Esther: Brudeferden til Kina 1938. 1973. Kr. 90

Kreeft, Peter: Guds tårer. Ledetråder til lidelsens mysterium. 2001. Kr. 70

Kristensen, Vidar: Sjekk kirken! 2001. Kr. 70

Kristiansen, Erling: Mellem Påskeliljer og andre betragtninger. 1990. Kr. 40

Kullerud, Dag: Hans Nielsen Hauge. Mannen som vekket Norge. 1996. Kr. 120

Kvanvig, Helge S.: Gamle ord i ny tid. Det gamle testamentet og dets budskap i dag. 1977. Kr. 70

 

Kvarme, Ole Christian M.: Evighet i tiden. En bok om jødisk sabbatsglede og kristen søndagsfeiring. 1992. Kr. 50

 

 

Larsen, Erik (red.): Ordet vender tilbake. Andakter fra Den tredje verden. 1978. Kr. 80

Larsen, John Olav: Fra høvelbenk til misjonsmark. 1964 (forlagsstempel) Kr. 70

Larsen, Per W.: Apostelen Paulus. Helgen uten glorie. 1975. Kr. 70

Lundby, Einar: På 70.000 favner...1956. kr. 40

Lundby, Einar: Han er vår fred. 1959. Kr, 70

Lønning, Per: Ikke til himmelen? Streiftog i grenselandet tro/vrangtro. 1995. Kr. 70

Lønning, Per: Vandring gjennom fasten. 1976. Kr. 90

Lønning, Per: Mysteriet CMB og andre prekener. 1986. Kr. 80

Løtvedt, Margit: Styr du min vandring. 1978. Kr. 60

Mannsåker, Inge: Gud, hvor er du? Om redelig tvil og levedyktig tro. 1997. Kr. 60

Meling, G. Andr.: På tokt med Elieser. Pionermisjonærene og deres skip 1864-1884. 1982. Kr. 80

Meling, G. Andr.: I fredens kjølvann. Misjonsskipet Paulus i storm og stille 1884-1894. 1984. Kr. 80

Michelsen, Leif M.: Første Mosebok (Bibelverket). 1972. (omslag mangler). Kr. 90

Modalsli, Ole: Markusevangeliet. (Bibelverket). 1971 (omslag mangler). Kr. 90

Moen, Torhild (red.): Kjære Gud du er et under. Norke barn skriver brev til Gud. 1987. Kr. 40 SOLGT

Moore, Thomas: Tag vare på sjælen. (dansk). 1996. Kr. 80

Muggeridge, Malcolm: Moder Teresa. 1971. Kr. 80

Munk, Kaj: Saa fast en Borg. Kronikker m.m. 1946. Kr. 150

Munk, Kaj: Ansigter. 1947. Kr. 120

Møllehave, Johannes: Vor tids tid. Nutidige og utidige tids- og tankespring. 1991. Kr. 50

 

Møllehave, Johannes: Til glædens Gud. Prædikener og andet. 1982. Kr. 50

 

 

 

Møllehave, Johannes: Til trøst. 1986. Kr. 50

Møllehave, Johannes: Huet vi bor i. Rum- og erindringsforskydning. 1984. Kr. 50

Møllehave, Johannes: Tusind fluer med eet smæk. En bog om Storm Ps filosofi. 1985. Kr. 50

Møller, Arvid: Søster Annie: Hjemme i Himlen. 1993. Kr. 80

Møller, Arvid og Lasse Thorseth: Agnar Espegren. 1978. Kr. 80

Møller, Arvid: Underet på Kongsberg. 1987. Kr. 80

Møller, Arvid: Gatebarnas engel. Eliete Rocha Gjervans utrolige liv. 1995. (navn på forsatsblad) Kr. 70

Neiiendam, Michael: Kaj Munk. Presten. 1945 (hilsen på tittelblad). Kr. 70

Norborg, Sverre: Hans Nielsen Hauge. 1966. Kr. 110

Norderval, Monrad: Fyret og seileren. 1967. Kr. 70

Norderval, Monrad: Vulkansk jord. 1976. Kr. 70

Norderval, Monrad: På bølge 2.4. 1959. (uten omslag) Kr. 60

Nygård, Mette: For et nonneliv. 1988. Kr. 90

Nystedt, Olle: Nathan Søderblom. Enhetens kirkefader. 1955, Kr. 90

Oldreid, Gustav: Bremnes kyrkje 1869 - 1969. 1969. Kr. 60

Olsen, Harald: Den østlige pilegrimsvei, Oppbrudd og vandring i russisk-ortodoks tradisjon. 2000. Kr. 180

 

Olsen, Harald: Frodig fromhet i vest- Keltiske helgenlegender. 2000. (forlagsstempel) Kr. 150

 

 

Osberg, Sigurd: Prost i fritt fall. 1992. (forlagsstempel). Kr. 70

Pesch, Otto Hermann: Kort katolsk katekisme. 1984. Kr. 40

Prøis, Arne: Hjertelagets kvinner setter store spor. 1997. Kr. 70

Prøis, Arne. Visit over gjerdet. 1987. Kr. 70

Prøis, Arne: Gylne minner fra vandringen mot gull. Gullbrudepar forteller. 1996. Kr. 70

Prøis, Arne: Til samme himmel går vår vei. 1985. Kr. 70

Reigstad, Haldis: I di hand. Dikt. 1997. Kr. 70

Riiser, Sigvart: Åndsutrustning og nådegaver. 1962. (navn på forsatsblad) Kr. 70

Rinvold, Georg: Misjonær i krigens Kina. 1979. Kr. 90

Rudvin, Ola: Nybrottsmannen frå Tune. Hans Nielsen Hauge. 1971. Kr. 60

Røsæg, Nils Aksel og Lars Østnor (red.): 2000 Herrens år! Aspekter ved Jesusskikkelsen inn i det tredje årtusen. (forlagsstempel) Kr. 60

Schjelderup, Kristian: Den grunn hvorpå jeg bygger. 1957. Kr. 80

Schjelderup, Kristian: Under åpen himmel. 1969. Kr. 80

Schjelderup, Kristian: Guds hus i fangeleiren. 1945. Kr. 90

Schlink, M, Basilea: Der Mesteren vandret. 1978. Kr. 60

Schellenberger, Bernardin: Guds lek - og vår egen. 2003. Kr. 60

Sjursen, Finn Wiig: Indremisjon i en ny tid. Det Vestlandske Indremisjonsforbund 1898 - 1948 - 1973. 1973. Kr. 110

Skau Berntsen, Annie: Min fars datter. Fra ørkenslette til kildevang. Dagboksblader fra et liv blant kineserne. 1988. Kr. 110

 

Skeie, Eyvind: Jesu 7 fødsler. 2002. Kr. 95

 

 

 

 

Slåtten, Håvald: Den himmelske mann. En moderne apostel fra Kina. 2000. Kr. 70

Stene Dehlin, Harald: Boken om Albert Hiorth. En norsk Aladdin. (Hilsen på forsatsblad) Kr. 80

Stene Dehlin, Harald: Pionerer i skjørt. 1985. Kr. 160

Stene Dehlin, Harald: Østens hvite sønn. Boken om Agnar Espegren. 1969. Kr. 120

Stene Dehlin, Harald: I Schreuders fotspor gjennom Zululand. 1969 (navn på forsatsblad) Kr. 80

Stene Dehlin, Harald: Paulus erobreren. 1967. Kr. 60 SOLGT

Stene Dehlin, Harald: Engler i slummen. 1981. (hilsen på forsatsblad) Kr. 80

Stevenson, Kenneth E. og Gary R. Habermas: Likkledet fra Torino. 1981. Kr. 125

Stinissen, Wilfrid: Lenger inn i bønnens landskap. 2002. Kr. 80

Stålsett, Gunnar: Julens budskap. 2003. Kr. 90

Sveinall, Arne Tord: Troende til litt av hvert. Om religiøs sekterisme og sjelesorg. 2000. Kr. 110

Sæverud, Ole: Meninger i motvind. 1959. Kr. 90

Sæverås, Aud: Guds under i Etiopia. 1986. Kr. 60

Sæverås, Aud: I samtale med Johanne Høeg. 1986. Kr. 80

Sørbø, Jan Inge: Over dype svelg. Eit essay om Ronald Fangens aktualitet. 1999. Kr. 70

Takle, Mons Leidvin: Dialog med drømmer. Betraktinger. 2002. Kr. 40

Thorbjørnsen, Svein Olaf (red.): Når troen anklges. Bidrag til et forsvar. 1984. Kr. 70

Torset, Antonie Hagen: Liv og spenning i Kina som var. 1979. Kr. 80

Tutu, Desmond: Afrikansk bønnebok. 1996. Kr. 60

 

Tutu, Desmond: Gud har en drøm. En visjon om håp for vår tid. 2004. Kr. 90

 

 

Uglem, Olav: Norsk misjonshistorie. 1979. Kr. 120

Uglem, Olav: På Jesu tid. Nytestamentlig samtidskunnskap. 1973. . Kr. 80

Valen-Sendstad: Troen og livet. En liten etikk for menighetene ut fra Bibelen og kirkens bekjennelse. 1999. Kr 60

Valen-Sendstad, Aksel: Tom grav. Om døden og det kristne oppstandelseshåp. 1984. (navn på forsatsblad) Kr. 60

Valen Sendstad:, Astrid: Lina Sandell - et dikterliv til Herrens ære. 2000. Kr. 80

Vanebo, Odd Henrik: Samaritan blant tordenfolket. Asbjørg Fiske fra Trondheim. 1976. Kr. 60

Voksø, Per: I strid siden freden. Historien om Vårt Land 1945-1995. 1994. Kr. 140

Wegner, Günther S.: En bok erobrer verden. Bibelens historie. 1959. Kr. 130

Wenaas, Johan Arnt: Sjelesorg til hverdags. 1990. (navn klippet ut fra forsatsblad, noen kulepennstreker). Kr. 40

 

Weyde, Jorun E. Berstad: Arvegull. Dåpsbok for foreldre. 2001. Kr. 80

 

 

Wikstrøm, Owe: Lengsel eller vemodet i en finsk tango. 2010. Kr. 125

Wisløff, Carl Fr.: Kristne kirkesamfunn. 1988. Kr. 50

Wisløff, Fredrik: De ti bud. 1978. Kr. 60

Wisløff, Fredrik: Himmelen. 1939. (hilsen på forsatsblad). Kr. 40

Yamamoto, Wenche: Hærlighet varer lengst. Når det glipper for konfirmantene. 1988. Kr. 50

Yamauchi, Edwin: De første kristnes verden. Kulturelle, politiske og religiøse forhold i kristendommens første tid. 1981. (hilsen på forsatsblad) Kr. 90

Østang, Øivind: Hellige steder i Norden. Hvordan folkekirkene i England, Sverige, Finland og Norge forvaltet gamle valfartssteder i det hellige
år 2000. Sunnivarapport. 2001. (enkelte understrekninger) Kr. 60

Birkeland kirke 100 år. 1978. Kr. 60

Budskapet fra Den hellige Frans. 1998. (forlagsstempel) Kr. 65

En ny sang for Herren. En studiebok i hymnologi. Presteforeningens studiebibliotek nr. 17. 1981. Kr. 70

Høysangen. 1978. Kr. 50

Kirkespeilet 1969. Årbok for Oslo bispedømme. Kr. 40

Klassiske bønner. 1999. Kr. 80

Nye Salmer og Sanger. Misjonsforbundet, 1984. Kr. 80

Ordet som er. Flere forfattere skriver om Johannesprologen. 1999. (forlagsstempel) Kr. 80

Streif av englevinger. 2001. (forlagsstempel) Kr. 70

Victorias bønnebok. 1981. Kr. 75

Årbok for Den norske kirke 1973. Kr. 50

Årbok for Den norske kirke 1975. (Stempel) Kr. 40

Årbok for Den norske kirke 1976 Kr. 50

Årbok for Den norske kirke 1980 Kr. 50

Årbok for Den norske kirke 2000 Kr. 50

Årbok for Den norske kirke 2001 Kr. 50

Årbok for Den norske kirke 2010 Kr. 50

 

Tidsskrift:

Fritt ord om livet og religionen, redaktør Kristian Schjelderup, utgitt av Norges landslag for frilynd kristendom, Annen årgang hefte 1, 2, 3, 4 og 5, 1932. Tredje årgang hefte 1,2,3,4,5 og 6. 1933. Kr. 15 pr. hefte.

 

Spesialiteter:

Arthur Berg sitt nytestamente fra konfirmasjonstiden. På forsatsbladet står det: "Arthur Bjarne Olsen Berg ved konfirmasjonen 1930. Johs.evgl.10,27-28".
Nytestamentet ble trykket i 1928. Det var en rekke understrekninger som viser hvilke bibelvers den senere legendariske Dagen-redaktøren var opptatt av som
konfirmant. Kr. 180.

 

Larsen, Ludvig: Livet før Døden. En norsk Sømands Oplevelser og Iagttagelser i mange lande. 1894. (gotisk skrift) Kr. 480

 

 

Sæverud, Ole: Smuler er også brød. En prekensamling. Kr. 250