Forsiden

Bondequiz

1. Hvilken kurase er den mest utbredte i Norge?

2. Hva er en kvige?

3. Hvor mange egg legger en høne i døgnet?

4. Hvor gammel er en sau før den føder sitt første lam?

5. Hva er navnet på lederen i Norges Bondelag?

6. Hva er det å hyppe poteter?

7. Er potetsorten Aksel en tidligpotet eller en lagringpotet?

8. Hvem eier Tine?

9. Hva er navnet på organisasjonen innen landbrukssamvirket som omsetter egg, kylling og høns?

10. Hvor mye geitemelk blir produsert i Norge i løpet av et år?

 

Svarene:

1. Norsk Rødt Fe (NRF)

2. En ku som ennå ikke har kalvet.

3. Ett egg

4. Ett år

5. Lars Petter Bartnes

6. Å legge jord tilbake over potetene etter at regn har fjernet den.

7. En tidligpotet

8. Norske melkeprodusenter

9. Prior

10. Om lag 20.000 liter