Forsiden

Bibelquiz

10. I 1. Mosebok 11 blir det fortalt at Abram (som senere fikk navnet Abraham) forlot Ur i Kaldea for å dra til Kanaans land. Kan du et annet navn på Kaldea?

9. Hvor mange salmer er det i Salmenes Bok i Bibelen?

8. I Apostlenes Gjerninger 13 blir det fortalt om starten på den første misjonsreisen Paulus dro ut på. Fra hvilken by startet denne reisen?

7. Lukas-evangeliet og Apostlenes Gjerninger er stilet til samme person. Hva het han?

6. På hvilken måte forlot profeten Elia denne verden?

5. Da Moses laget paktskisten, som skulle romme de to steintavlene som Gud hadde skrevet de ti bud på, laget han også et soningssted. Hva var soningsstedet?

4. Da kong Salomo bygget templet i Jerusalem kledde han Det aller helligste med gull. Hvor mye gull brukte han til det?

3. En dag, etter sin oppstandelse, stod Jesus på stranden mens disipene var ute og fisket. De hadde ikke fått noe. Jesus ba dem kaste garnet på den andre side av båten. Da fikk de veldig mye fisk. Hvor mange fisker fikk de?

2. Da Judas Iskariot kom med den romerske valgstyrken og øversteprestens vaktmenn for å pågripe Jesus i Getsemane, trakk Simon Peter et sverd og hogg av øret til øversteprestens tjener. Hva het denne tjeneren?

1. Tre av Jesu disipler, Filip, Andreas og hans bror Simon Peter, var fra samme by. Hvilken by?

 

 

Svarene:

10. Babylonia

9. 150

8. Antiokia i Syria

7. Teofilos

6. Han ble tatt opp til himmelen i en storm. (2. Kongebok 2,11)

5. Lokket på paktskisten. (2. Mosebok 37,6)

4. 600 talenter gull. En talent er 34,2 kilo. Det skulle bli 20.520 kilo gull.(1. Krønikebok 3,8)

3. 153 (Johannes 21,11)

2. Malkos (Johannes 18,10)

1. Betsaida (Johannes 1,44)