Forsiden

Arna-quiz

Foto: Seimsmyrane med Arna Idrettspark

1. Hvilken av gårdene i Arna var den største på 1600-tallet?

2. Det var kun i åtte år, mellom 1964 og 1972, at Arna var en egen kommune. Hvilken kommune var Arna en del av før det?

3. I 1845 kjøpte en mann Blindheimselva av grunneierne i Ytre Arna. Hva het han?

4. Når ble Arne Fabrikker startet?

5. Når ble Arna kirke vigslet?

6. Hvem grunnla Ådnatun Museum?

7. Janusfabrikken ble startet 25. mars 1895. Hva het han som startet denne fabrikken?

8. Hva heter designeren bak Oleana-genserne?

9. I nettleksikonet Wikipedia er det bare en person som er nevnt under betegnelsen Kjente Arnafolk. Hvem er det?

10. I koret i Arna kyrkje er det to glassmalerier, ett på vegen mot sør og ett på veggen mot nord. Hva viser maleriet som vender mot sør?

11. Når gikk det første toget gjennom Ulrikstunnelen? (dato og år)

 

Svarene

1. Unneland

2. Haus kommune

3. Peter Jebsen

4. I 1846

5. 6. januar 1865 (150-årsjubileum i 2015)

6. Lars Ådna

7. Anton Stephan Stephansen

8. Solveig Hisdal

9. Kurt Nilsen

10. Jesus blir tatt ned fra korset

11.1. august 1964 (50 år siden i 2014)